top of page
PENTAIR EUROPE BLOG

Waterconformiteit, waarbij verandering de enige constante is

Het speciale European Regulations Team van Pentair volgt alle regelgeving op de voet om ervoor te zorgen dat onze certificeringen gelijke tred houden met eventuele veranderingen.

Schoon drinkwater is een van de essentiële dingen in het leven. Het is dan ook geen wonder dat de Europese waterbehandelingssector zo strikt is gereglementeerd en nauwgezet wordt gecontroleerd.


Om op een duurzame manier schoon en veilig water te leveren aan burgers in heel Europa dringt elke instantie, in elk land, aan op conformiteit met de strengste regelgeving. Alle stoffen, materialen en producten worden streng gecontroleerd en werkprocessen worden nauwgezet gedocumenteerd. Elke fabrikant, leverancier en installateur heeft ook een belangrijke rol te spelen. Normen moeten worden nageleefd, mensen geaccrediteerd en certificeringen behaald.

Dat wordt beloond met een volledig vertrouwen in het water dat we gebruiken. Water dat gezond is, vrij van contaminatie, en goed smaakt, ruikt en oogt.


Dat helpt Pentair elke dag waarmaken.


Investeren in waterkwaliteit


Voor Pentair is er niets belangrijker dan de verantwoordelijkheid voor conformiteit met de normen inzake waterkwaliteit. Ieder jaar investeert het honderdduizenden euro’s in zijn Europese certificeringen.

“Ieder jaar investeert Pentair honderdduizenden euro’s in zijn Europese certificeringen.”

Gian Paolo Bruno, Water Treatment Products EMEA Engineering Manager, Pentair


Pentair Europe heeft een eigen team van experts die uitermate gespecialiseerd zijn in de regelgeving rond de waterbehandelingssector. Vanuit de vestiging van Pentair in Pisa pluizen ze voortdurend de richtlijnen en regelgeving van de EU uit, op zoek naar innovatie en verandering – en de eventuele gevolgen daarvan. Hun werk levert informatie op voor de productie, distributie, export, conformiteit en compliance van Pentair.


De Europese waterregelgeving is een complex geheel


Gian Paolo Bruno, Water Treatment Products EMEA Engineering Manager
Gian Paolo Bruno, Water Treatment Engineering Manager

We vroegen Gian Paolo Bruno, Water Treatment Products EMEA Engineering Manager, om ons een inzicht te geven in de werking van het team.


“In Europa maken we deel uit van de wereldwijde inspanningen van Pentair om de conformiteit van onze producten met de lokale regelgeving te verzekeren, waar dat nodig is.” legt Gian Paolo uit. “Elk land heeft zijn eigen voorschriften voor veilig water. Onze zes interne testlabs in Europa, de VS en China testen en controleren onze producten voortdurend, zodat ze blijven voldoen aan de vereiste regelgeving.


“In sommige opzichten is Europa de meest complexe regio wat de regelgeving rond waterbehandeling betreft. We vallen onder verscheidene EU-richtlijnen, zoals de ‘Drinkwaterrichtlijn’ (DWR) of de ‘Laagspanningsrichtlijn’ (LSR) waarin doelstellingen voor landen zijn vastgelegd. Elk land moet echter zijn eigen wetten opstellen voor de omzetting van deze richtlijnen in zijn nationale wetten. Zo was de LSR betrekkelijk eenvoudig; de meeste landen beschouwden het als een geheel van technische normen – geharmoniseerd over heel Europa. Maar in het geval van de DWR was er nooit een gemeenschappelijke aanpak over de verschillende landen heen. Hoewel de doelstellingen dezelfde zijn, kunnen lokale instanties - en dat doen ze ook - de DWR op hun eigen manier interpreteren. Veel instanties leggen een strengere norm op dan is vereist in de DWR.”

Productie van tanks bij Pentair Herentals

Verandering is de enige constante


“Om de paar jaar komen technische EU-commissies bijeen om technische normen te bespreken,” gaat Gian Paolo verder. Als ze een kleine verandering doorvoeren, bijvoorbeeld aan de licentie voor een productiecompound, kan dat op zijn beurt gevolgen hebben voor de materialen die we momenteel gebruiken, of de regels die in een bepaald land zijn aangenomen. Hoe dan ook moeten we ons daarvan bewust zijn. Het kan nodig zijn om ons product te wijzigen en onze certificeringsaanvraag opnieuw in te dienen. Door de vereiste labtesten en administratie kan dat een lang en duur proces zijn.


“Om u een idee te geven: de Europese divisie Waterbehandeling van Pentair alleen al heeft ruim 2000 producten die zijn gecertificeerd voor haar residentiële en commerciële activiteiten. Zo’n 10% daarvan moet jaarlijks worden vernieuwd. De komende drie jaar alleen al zijn er 14 nieuwe sectorregels gepland.

“Ruim 2000 waterbehandelingsproducten van Pentair zijn gecertificeerd. Zo’n 10% daarvan moet jaarlijks worden vernieuwd.”

“Als verantwoordelijke fabrikant volgen we deze certificeringen uiteraard op, met het oog op conformiteit, en spelen we in op elke verandering.” aldus Gian Paolo. “Waar mogelijk gaan we na of onze producten voldoen aan de nieuwe voorschriften en zorgen we voor de gepaste gelijkvormigheidsverklaringen – dat is vooral belangrijk wanneer producten van Pentair worden gekocht om te worden geëxporteerd naar andere regio’s buiten Europa die hun eigen wettelijke voorschriften kunnen hanteren. Voor sommige sectoren, bv. op markten waar men in aanraking komt met levensmiddelen, moeten we ook aan traceerbaarheid doen. Dan moeten we het serienummer van een specifiek product of zelfs de productiedatum van een compound kunnen geven.”

Assemblage van een FLECK-klep

Certificering is nog maar het begin


“Certificeringen behouden is als een huwelijk,” glimlacht Gian Paolo. “De trouwvergunning is nog maar het begin. Naarmate we ouder worden, vraagt een lang en gelukkig huwelijk om liefde, zorgzaamheid en begrip. Dat is niet anders bij certificeringen – die zijn zelden statisch. Richtlijnen veranderen om de paar jaar, verordeningen vaak nog sneller. Certificeringen moeten dus worden opgevolgd, herzien en vernieuwd voor een blijvende harmonie.


“Gelukkig doen we dit al lang. We werken al jarenlang samen met de grootste Europese en internationale erkende laboratoria zoals TIFQlab, Groupe CARSO, TZW, Kiwa, Eurofins en NSF International. We begrijpen wat ze verwachten. Of het nu om een nieuwe certificering gaat of een polymeer waarvan de licentie bijna afloopt, vaak kunnen we anticiperen op veranderingen en ons aanpassen om aan de nieuwe regelgeving te blijven voldoen. Dat gezegd zijnde kan het toch 6 à 24 maanden duren om een certificering te behalen.”


Europese waterkwaliteit is veilig in onze handen


“We dragen allemaal een maatschappelijke en wettelijke verantwoordelijkheid voor schoon en veilig water, of het nu om overheden, laboratoria, fabrikanten of installateurs gaat.

“De investeringen van Pentair in het naleven van de regelgeving bieden onze Europese klanten een extra dosis vertrouwen.”

We laten niets aan het toeval over; de investeringen van Pentair in het naleven van de regelgeving bieden onze Europese klanten een extra dosis vertrouwen. Dat is ingebouwd in onze producten en is deels de reden waarom onze klanten kiezen voor Pentair.”


Een compendium voor compliance


Ontdek het volledige assortiment waterbehandelingsoplossingen van Pentair op

pentairaquaeurope.com

pentairfoodservice.eu

pentairpooleurope.com

Voor meer informatie kunt u hier contact met ons opnemen

Zeg het voort met de onderstaande pictogrammen

74 weergaven
bottom of page